Výkony

Zoznam úkonov a služieb ambulancie všeobecného lekára obec Ždiar aj mesto Spišská Stará Ves. Kontaktujte nás pre viac informácií o našej ponuke aj aktuálnom cenníku

zmena lekára
Staňte sa našim pacientom a užívajte si kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Pohodlný prevod Vašej zdravotnej karty zariadime za Vás.
začnite tu

Výkony a cenník služieb

Zoznam zdravotných výkonov a cenník služieb zdravotnej starostlivosti našich ambulancii Ždiar a Spišská Stará Ves.  

NOVINKA • Objednajte sa cez telefón alebo on-line. Kontaktujte nás

Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti 

 • Vodičský preukaz20 €
  posudok p zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
 • Vodičský preukaz (65+)15 €
  posudok o zdrav spôsobilosti na vedenie motorového vozidla po 65-ke
 • Zbrojný pas30 €
  posudok o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu
 • Štúdium na SOU, SŠ, VŠ5 €
  posudok o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)
 • Cestovanie10 €
  posukov o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pred letom lietadlom a pod.
 • Vzdelávanie, kurzy10 €
  posudok o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz
 • Práca v zahraničí10 €
  posudok o zdravotnej spôsobilosti pred prácou a štúdiom v zahraničí
 • Zdravotný preukaz15 €
  prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti

Plánujete zmenu lekára?

Staňte sa aj Vy našim pacientom a užívajte si kvalitnú zdravotnú starostlivosť priamo u Vás doma. Pohodlný prevod Vašej zdravotnej karty zariadime za Vás.

Zitite viac tu →

Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu

 • Zdravotná prehliadka20 €
  Vstupná, mimoriadna, periodická, výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 
 • Preventívna prehliadka (FO, PO)20 €
  Na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)
 • Preventívna prehliadka20 €
  Preventívna prehliadka pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov. napr. SBS

Výkony pre komerčné poisťovne a iné výkony

 • Správa o zdravotnom stave10 €
  Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne
 • Test na COVID-1930 €
  Antigénový test COVID-19, Protilátkový test na SARS-CoV-2
 • Vitamín C-INJEKTOPAS30 €
  Aplikácia vysokodávkového VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G v infúzii
 • Infúzn terapia** €
  Liečba vnútrožilovo podávanými infúznymi roztokmi
 • Očkovanie10 €
  Nepovinné očkovanie, nezarátaná cena očkovacej látky

Administratívne výkony

 • Potvrdenie pre zamestnávateľa2 €
  Vystavenie jednoduchého potvrdenia pre zamestnávateľa  na žiadosť pacienta
 • Potvrdenie o zdravotnom stave10 €
  Vystavenie potvrdenia o zdrav.stave pre rôzne účely (posudky pre potreby súdu, občiansko-právne konania a pod.) na žiadosť pacienta
 • Lekársky nález10 €
  Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na soc. službu, podľa zákona 448/2008 z.z

Sledujte nás na Facebooku

Pozývame všetkých návštevníkov našej webovej stránky, aby sa pridali k našej Facebook stránke.

Facebook stránka →

Prístrojové vybavenie

Zoznam zdravotných prístrojov a pomôcok našej ambulancie pre kvalitnú zdravotnú starostlivosť v ordinácii aj na cestách priamo k Vám domov.

QuikRead go

QuikRead go Strep A je test, ktorý je rýchly a jednoduchý na použitie a slúži na zistenie prítomnosti streptokokov skupiny A v hrdlových výturoch, ktoré sú jedným z hlavných pôvodcov bakteriálnej faryngitídy.

 • Vyšetrenie C reaktívneho proteínu. Slúži na rozlíšenie vírusového a bakteriálneho ochorenia, pomáha tak zabrániť nadmernému užívaniu antibiotík, v našej ambulancii zadarmo 
 • FOB  – test. Zistenie skrytej krvi v stolici, je jednoduchý test, ktorý odhalí aj slabé krvácanie v tráviacom systéme. Môže odhaliť viacero, niekedy aj vážnych ochorení, v rámci preventívnej prehliadky zadarmo  

EKG (elektrokardiogram)

EKG alebo elektrokardiografie – základná diagnostická metóda, najčastejšie využívaná v medicíne, zaznamenáva činnosť srdca, pomáha odhaliť poruchy rytmu srdca, poškodenie prevodového systému v srdci, môže ukázať na nedokrvenie alebo štrukturálnu chybu srdcového svalu. 

Prístroj BOSO ABI

ABI index je dôležitým rizikovým markerom ischemickej choroby dolných končatín. Môže odhaliť periférne arteriálne ochorenie (ICHDK)( upchávanie tepien dolných končatín), dôležité zvlášť u rizikových skupín – fajčiari, diabetici a starší ľudia – je toto ochorenie veľmi často neskoro diagnostikované. 

Glukomer

Glukomer je zariadenie slúžiace na meranie hladiny cukru v krvi. Používa sa najmä pri sledovaní a kontrole hladiny krvného cukru u osôb s cukrovkou. Glukomer pracuje na princípe merania množstva glukózy v malom vzorku krvi, ktorý sa odoberie pomocou lancety a aplikuje sa na testovaciu pásiku v zariadení. Výsledky merania sa zobrazujú na obrazovke glukomeru a umožňujú používateľovi sledovať svoju hladinu krvného cukru a prípadne si podľa toho nastaviť potrebnú liečbu.

Pulzný oxymeter

Oxymeter meria saturáciu kyslíka v krvi (SpO2) pomocou neinvazívneho merania množstva kyslíka v hemoglobíne krviniek prietokom krvi. Pulzový oxymeter taktiež meria tepovú frekvenciu srdca (pulz). Zariadenie sa najčastejšie aplikuje na prst, ušné lalôčiky alebo iné časti tela a výsledky sa zobrazujú na obrazovke oxymetra.

Ambulancia Ždiar

Zdravotného stredisko, 2. poschodie, pon., str., pia., 7:30 – 15:30

Zistite viac →

Ambulancia Spišská Stará Ves

Budova zdravotného strediska, utorky a štvrtky, 7:30 – 15:00

Zistite viac →

 • Zoznam výkonov a cenník služieb

  v  súlade  so  zákonom  č.  576/2004  Z.z.  o  zdravotnej  starostlivosti,  službách  súvisiacich  s poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych  pracovníkoch,  stavovských  organizáciách  v  zdravotníctve  a  o  zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov,  zákonom  č.  577/2004  Z.z.  o rozsahu  zdravotnej  starostlivosti  uhrádzanej  na  základe  verejného  zdravotného  poistenia  a o  úhradách  za  služby  súvisiace  s  poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti  v  znení  neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú  rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.